HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWONING à DE KWETSHAGE

 

 

Huisdieren

Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet wel vooraf gemeld worden aan de uitbater.

 

Roken

Roken in huis en in de houten fietsstalling is niet toegelaten, de woning en garage moeten rookvrij blijven. ( Vandaar zijn er ook overal rookmelders voorzien )

Buiten kan je roken, er is een grote tuin met overdekte lounge & groot terras.

 

Nutsvoorziening

Water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal gebruik gaat.

 

Parkeren

Auto’s kunnen geparkeerd worden op de oprit indien de wagens geen last hebben van olieverlies. De eventuele schoonmaakkosten worden aangerekend. Verder is ook langs de straatzijde is parkeren mogelijk . ( 5 auto’s in totaal )

 

Bedlinnen / handdoeken

Gebruik van standaard linnen & bedgoed is voorzien. We voorzien 1 grote en 1 kleine handdoek per persoon, extra handdoeken zijn mogelijk mits afspraak.

 

Keuken

In de keuken staat een vaatwasser, dus geen product vergeten mee te brengen wanneer jullie die willen gebruiken. Keukengerei moet gereinigd en ordelijk teruggeplaatst te worden.

Er worden nooit vetresten of frituurvet in de gootsteen of uitgietbakken gegoten.

 

Sorteren huisafval.

Hiervoor is in de Lounge een daarvoor bestemde ruimte voorzien

Glas, karton en papier worden in hiervoor gelabelde bakken gesorteerd.

PMD (blauwe zak), keuken- en restafval (oranje zak) worden eveneens correct gesorteerd.

Er is een legende aanwezig met daarop ophaaldata voor PMD en huisvuil.

De oranje vuilniszakken mag elke woensdagavond aan de straatzijde geplaatst worden (die wordt donderochtend opgehaald).

Er zijn 2 oranje vuilniszakken in de prijs inbegrepen. Toeslag voor extra vuilniszakken bedraagt € 1,50 per zak.

v De glasbak wordt door jullie geledigd in de glascontainer nabij het sportcomplex in Varsenare. Wanneer het glas in de woning achtergelaten wordt, rekenen we € 10.

Karton en papier mag in de daarvoor bestemde bak geplaatst worden en blijven liggen.

Niet navolgen van deze zaken zullen verrekend worden via de waarborg.

 

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak wordt steeds door de huurders uitgevoerd.

We verwachten ook dat …

1/ Het afval gesorteerd wordt en het huis en tuin netjes achtergelaten worden.

2/ Wanneer er extra schoonmaakwerk is zal dit verrekend worden via de waarborg.

 

Internet

Er is internet aanwezig in de woning, het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is steeds verboden.

 

 

Capaciteit woning

De woning is voorzien voor max. 10 personen. Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract, zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen of personen te weigeren.

 

Door – onderverhuur

De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met uitbaters.

 

Duur Contract

Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode. De woning mag voor de gehuurde periode niet doorverhuurd worden aan andere personen.

Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.

 

Nalatigheid

Het huis wordt aangeboden in zuivere / propere staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.

 

Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.

 

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor:

v Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.

v Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf

v Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.

 

Gezinsvriendelijkheid

De huurder draagt zorg voor de woning. We zijn een gezinsvriendelijke vakantiewoning, als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie in de Westhoek dan zijn jullie van harte welkom. Als het de bedoeling is om een fuif te houden dan is ons verblijf hiervoor niet geschikt. Wil hiermee rekening houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de buurt en de buren niet te storen met overdreven lawaai.

 

Nachtlawaai / leefregels

Er is een gemeentelijk politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten.

 

De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.

 

De eigenaar kan indien misbruiken opduiken zijn eigendom betreden om het niet naleven van de afspraken en of nalatigheden vast te stellen en dit zonder de toestemming van de huurder.

De eigenaar is wel gehouden de privacy van de huurder te respecteren.